Strona G?wna

Restauracja w Wi?le

Skoro karczma, to w pierwszym rz?dzie jad?a i napitki. 
Dobrze jednak wiemy, ?e nie tyko cia?em cz?owiek ?yje. Zacznijmy wi?c od czego?, co podnieci Wasz apetyt intelekt?alny. 

Otórz najbardziej znamienitym zdarzeniem, które szczególnie rozbudzi wyobra?ni? historyka, jest fakt, ?e w miejscu w którym stoi nasza karczma, sta?a willa „Nelcia”. W niej to, w 1919 roku, odbywa?y si? spotkania i narady mi?dzynarodowej komisji alianckiej, po?wi?cone ustaleniu naszego odcinka granicy pa?stwa polskiego. Czy wiecie, ?e w pierwotnej wersji mia?a ona przebiega? na rzece Wi?le? Jednak dzi?ki niez?omnej postawie tutejszych górali, granic? przesuni?to wysoko w góry i dzi?ki temu g?ównym j?zykiem naszego menu jest j?zyk polski. 

 

Zaspokoi? mo?emy równie? koneserów ró?nych ciekawostek. Czy wiecie, ?e nad naszym barem wisi najwi?kszy w ?wiecie góralski kapelusz z drewna? Je?li nie wierzycie, sprawd?cie w polskiej ksi?dze rekordów.

Restauracja w Wi?le

No, jednak do?? tej strawy s?u??cej wy??cznie umys?owi, bo kiszki marszem pobrzmiewaj?. Aby uciszy? ten denerwuj?cy koncert, przygotowali?my dla Was przesz?o 30 da? podstawowych, nie mówi?c ju? o przystawkach, zupach, sa?atkach i deserach.

Na co wi?c czekacie? Do dzie?a. Przebierajcie i wybierajcie, bo u nas dla ka?dego co? smacznego i nie martwcie si?, ?e zabraknie.

Mo?emy nakarmi? ca?? Wasz? rodzink?, przyjació?, znajomych, a tak?e znajomych znajomych. Nie wierzycie? - to zróbcie u nas dla nich przyj?cie. Okazja zawsze si? znajdzie. Czy to urodziny, imieniny, komunia, spotkanie towarzyskie, czy wreszcie oficjalne spotkanie biznesowe - wszystkiemu podo?amy.


Tagi: ondraszkowa izba restauracja karczma gralska wis?a

Masz pytanie? Napisz do Nas!


Ondraszkowa Izba

1 Maja 56, 43-460 Wisła
tel. 33 857 91 78


Copyright © 2015 - 2016 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. | Polityka Cookies
Created by pat15.net Patryk Kłoda - Strony www, serwery, domeny, Cieszyn, Ustroń, Skoczów, Wisła